بلندر اکسیژن و هوا

 

بلندر اکسیژن و همه که بر روی آن یک فلومتر Low Flow (اعمال جریان از ۰ تا ۱۵ لیتر بر دقیقه) جهت اکسیژن تراپی نوزاد قرار داده شده است. از این بلندر می‌توان به همراه نازال کانولا مخصوص Low Flow  ترابی یا High Flow تراپی نیز استفاده کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

downloadbanner-1