بلندر با میکروفلومتر

 یک بلندر که بر روی آن دو فلومتر قرار داده شده است. یک فلومتر Low Flow مخصوص نوزاد، جهت اکسیژن‌تراپی (اعمال جریان از ۰ تا ۱۵ لیتر بر دقیقه) و یک میکروفلومتر جهت اعمال HFNC یا High flow nasal canula (اعمال جریان از ۰ تا ۳/۵ لیتر بر دقیقه)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

downloadbanner-1