سیندی سی‌پپ

 

 سیندی سی‌پپ

راه حل موثر و تضمین شده به همراه مانیتورینگ تنفسی

-نازال سی‌پپ با جریان متغییر به وسیله اتصال به مدیجِت(Variable flow nCPAP) 

-نمایش فشار نازال سی‌پپ،  شامل نمودار و عدد

-نمایش غلظت اکسیژن تحویلی

-نمایش تعداد تنفس خودبه‌خودی

-نمایش حد بالا و پایین فشار سی‌پپ و قابلیت تغییر آن

-قابلیت قطع هشدار به مدت دو دقیقه

-هشدار قطع اتصال نازال سی‌پپ (اگر فشار اعمال شده به بیمار کمتر از ۱/۵ سانتی‌متر آب باشد)

-قابلیت به‌روزرسانی نرم‌افزار

-امکان استفاده مجزا از بلندر جهت اکسیژن تراپی

-قابلیت کار با باتری تا ۵ ساعت

 

 

 

 

 

 

 

  

 

downloadbanner-1

downloadbanner-2