ایزی سی‌پپ

 

با ترکیب بلندر مدین و سیستم اندازه‌گیری فشار مکانیکی Watr Column به همراه ژنراتور مدیجت می‌توان یک نوع نازال سی‌پپ مکانیکی ایجاد نمود. این ترکیب در عین سادگی و هزینه کم می‌تواند به عنوان یک نازال سی‌پپ موثز عمل نماید.

 

 

 

  • نازال سی‌پپ با جریان متغییر (Variable flow nCPAP)
  • امکان استفاده از بلندر به صورت مجزا جهت اکسیژن‌تراپی
  • کاربری ساده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

downloadbanner-1