ونتیلاتور نوزاد C1-neo

 Hamilton-C1 -neo راهکاری جامع برای درمان نوزادان دستگاه ونتیلاتور همیلتون C1-neo با ترکیبی از مودهای تهاجمی و غیرتهاجمی به همراه nCPAP و High flow اکسیژن تراپی، در ساختاری کوچک و…