توتال بادی کولینگ-Total body cooling

سامانه جامع درمان آسیفکسی بر اثر HIE به روش سرمایش

سامانه جامع درمانی به روش سرمایش، جهت درمان نوزادان مبتلا به خفگی در هنگام زایمان یا Hypoxic Ischemic Encephalopathy طراحی شده است. این محصول از ترکیب دستگاه کنترل کننده سرمایش به نام Tecotherm Neo به همراهدستگاه Unique CFM جهت پایش دائمی aEEG و دیگر پارامترها مانند ECG ،EEG و rSO2 تشکیل شده است. 

اندازه معقول و قابلیت جا‌به‌جایی مناسب این سامانه، به این معناست، که می‌توانید در فضاهای محدود از آن استفاده نمایید. 

 

 

دریافت پروتکل درمان به روش سرمایش در بیماران مبتلا به HIE 

    

 

 
 
 

موارد مرتبط