لاکتیو

-

امکان تنظیم میزان فشار

-دارای دو فاز Pumping و Stimulation

-اعمال ۶۰ سیکل مکش در فاز Stimulation

-اعمال ۳۰ سیکل مکش در فاز Pumping

-امکان استفاده از دستگاه با برق شهری و باتری

-امکان شیردوشی از دو سینه به صورت هم‌زمان

 

 

 

 

 


downloadbanner-1

downloadbanner-2

 

موارد مرتبط