Sensetiv-CFH

- دارای دو فاز Pumping و Stimulation                                                                                                                                                                                                        

- مجهز به ترالی مخصوص جهت جابه‌جایی آسان

- اعمال ۱۰۰ سیکل مکش در فاز Stimulation

- اعمال ۲۸-۴۰ سیکل مکش در فاز Pumping

- قابلیت استفاده از دستگاه با برق شهر و باتری

- امکان شیردوشی از هر دو سینه به صورت همزمان

- امکان تنظیم سیکل و میزان مکش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 downloadbanner-1

downloadbanner-2

 

موارد مرتبط